آخرین قیمت قالب فیلتر هوا ۲۰۶ درجه یک

ذرات آلاینده زیادی نظیر گرد و غبار، رطوبت، گرده و دوده درون هوا وجود دارد که می تواند به تمامی اجزای موتور آسیب وارد کند و آن ها را دچار فرسایش نماید و هزینه ها

بیشتر بخوانید