نمایندگی فیلتر کابین سانتافه ۲۰۱۶

فیلتر هوای کابین سانتافه یکی از تجهیزات و فیلتر های اصلی و مهم در ماشین شناخته می شود زیرا از ورود ذرات ریز گرد و غبار و آلودگی به داخل کابین خودرو جلوگیری می ک

بیشتر بخوانید