نمایندگی فروش گریس لیتیوم نسوز ۳۰۰ درجه

گریس نسوز ۳۰۰ درجه= نوعی ماده جامد و نیمه جامد است یک مایع به اسم گرانروی زیادی دارد که باعث شده حالت ترکیبی از صابون و نفت به خود بگیرد و این که مقدارپرکننده ا

بیشتر بخوانید