فیلتر کابین تیبا در کجای خودرو قرار دارد؟

فیلتر از اجزای ضروری در هر خودرو است که وظیفه تصفیه هوا را بر عهده دارد. محل قرار گیری این قطعه در وسایل نقلیه متفاوت است و برای اطلاع از اینکه فیلتر کابین تیبا

بیشتر بخوانید