عرضه کلی هیدرولیک گیربکس موبیس Sp4 اصلی

امروزه فرمان های هیدرولیکی جایگزین فرمان های ساده و مکانیکی قدیمی شده اند. برای مراقبت از این سیستم فرمان، باید از روغن هیدرولیک استفاده کرد. یکی از انواع این م

بیشتر بخوانید