واردات خودرو های ارزان قیمت خارجی

خودرو های ارزان قیمت خارجی به دلیل کیفیت نسبتا بالاتر نسبت به خودرو های داخلی ، سهم و جایگاه خوبی را از واردات خودرو به خود اختصاص داده اند.

بیشتر بخوانید