تولیدی بزرگ فیلتر سوخت دیزل

   فیلتر سوخت دیزل یک وسیله مصرفی در خودروهای سنگین است  و کار آن پالایش ناخالصی هایی است که در  سوخت مصرفی باشد و یا زنگ زدگی ها و مواد ریز

بیشتر بخوانید