فیلتر کابین mvm 530 با درجه کیفی عالی

فیلترکابین قطعاتی بسیار حائز اهمیت در هر اتومبیلی می باشند که به عنوان صافی عمل کرده و مانع از عبور جریان هوای آلوده به داخل ماشین می شوند. این قطعه در جلو ماشی

بیشتر بخوانید