شرکت عرضه واسکازین هیوندای در بازار

در حال حاضر یکی از روغن های مورد استفاده در خودرو ها نیز روغن واسکازین و یا به اصطلاح همان روغن دنده می باشد. به طور عمده نیز این روغن در گیربکس خودرو مورد استف

بیشتر بخوانید