پخش کننده فیلتر بنزین زانتیا

فیلتر سوخت فیلتری در خط سوخت است که ذرات خاک و زنگ زدگی را از سوخت خارج می کند ، به طور معمول در کارتریج های حاوی یک فیلتر فیلتر ساخته می شود. آنها در بیشتر موت

بیشتر بخوانید