پخش فیلتر هوای خودروهای کیا و هیوندای

کیا و هیوندای دو محصول ار خودروهای خارجی در ایران هستند و فیلتر هوای آنان هم به صورت سراسری پخش و عرضه می گردد.

بیشتر بخوانید