پخش کننده روغن ده صنعتی ایرانول

روغن ده صنعتی از جمله پر کاربردترین روغن های موتور می باشد که در دستگاه های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد .کاربرد روغن موتور از ملزومات اصلی یک دستگاه صن

بیشتر بخوانید