پخش کننده فیلتر سوخت ساندرو

فیلتر سوخت که فیلتر بنزین نیز نامیده می شود در مسیر باک بنزین خودرو قرار گرفته است تا مانع از ورود آلاینده ها و کثیفی ها به داخل باک بنزین شود. اگر فیلتر سوخت ک

بیشتر بخوانید