شرکت فروش پدال کلاچ خودرو

برای اینکار ابتدا قطعات را به ترتیب موارد مشخص شده در شکل را از سیستم پدال باز کنید . روش بستن قطعات درون عکس به صورت روش باز کردن انهاست . پیش از اینکار خلاصی پدال کلاچ را بررسی کنید .

بیشتر بخوانید