فروش کاغذ فیلتر روغن در سراسر کشور

در روغن خودرو ممکن است براده های فلزی و سایر ناخالصی ها وجود داشته باشد که ورود آنها به موتور باعث خراب شدن آن می گردد. به همین دلیل از کاغذ فیلتر روغن در خودرو

بیشتر بخوانید