فروش عمده فیلتر کابین سراتو

وظیفه اصلی فیلتر کابین ، فیلتر کردن هوا قبل از ورود به کابین اتومبیل است . بعد از مدتی استفاده از فیلتر کابین ، باید آن را عوض کرد . تعویض آن مصرف سوخت اتومبیل

بیشتر بخوانید