استاندارد SAE برای گرانروی روغن موتور

آیا می دانید استاندارد SAE چیست؟ آیا با نحوه تعیین میزان گرانروی روغن موتور در استاندارد SAE آشنایی دارید؟ عدد های گرانروی روغن موتور در زمستان و تابستان چگونه بیان می شود؟

بیشتر بخوانید

تاثیر میزان گرانروی در کیفیت روغن موتور

آیا از تاثیر میزان گرانروی روغن موتور در کیفیت آن آشنایی دارید؟ آیا می دانید از پارامتر های مهم در انتخاب روغن موتور مناسب میزان گرانروی روغن موتور می باشد؟

بیشتر بخوانید

تاثیر گرانروی روغن موتور در کیفیت آن

آیا می دانید گرانروی روغن موتور در هوای گرم و سرد چگونه باید باشد؟ برای استفاده از روغن موتور در تمام فصول سال از چه روغن موتوری باید استفاده کرد؟ تاثیر گرانری روغن موتور در کیفیت آن چیست؟

بیشتر بخوانید