فروش اسپری گریس تفلون روغنی

گریس تفلوناین گریس های تفلون بسیار مناسب برای سطوح زنگ زده مورد استفاده قرار گیرد و بسیار و سازگار در مقابل شرایط آب و هوایی مختلف رو دارند،  همچنین در رنگ

بیشتر بخوانید