مرکز فروش گریس صنعتی استاندارد

گریس صنعتی دارای تعاریف متعددی می باشد که مرسوم ترین تعریف آن این است که گریس ماده ای است روانساز به حالت جامد یا نیمه جامد که از مشتقات نفتی و صابون که شامل ان

بیشتر بخوانید