خرید عمده گریس نسوز بی رنگ پارس

یکی از مشتقات نفت که در صنعت نیز بسیار پرکاربرد می باشد، گریس شل است، به
خصوص گریس نسوز پارس که مخصوص خودروهای پارس می باشد و بسیار نیز کاربردی و مهم می باشند

بیشتر بخوانید