عمده فروشی گریس نسوز مخصوص بلبرینگ

گریس بلبرینگ :برای اینکه بلبرینگ نرم و روان کار کند و شرایط مناسبی داشته باشد و از ساییده شدن و زنگ زدگی جلوگیری شود توسط گریس نرم و روان می شود .گریس با عوامل

بیشتر بخوانید