مرکز فروش گریس نسوز EPG در کشور

قبل از شروع هرگونه صحبتی لازم است که با گریس و کاربرهای آن آشنا شویم.گریس به محصولی با ماهیت جامد و یا نیمه جامد، گفته می شود که از مشتقات ترکیبی نفت و مواد شوی

بیشتر بخوانید